ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ!

ImageΗ πρώτη προκήρυξη για την κοινωφελή εργασία αναμένεται, κατόπιν της εγκρίσεως από το ΑΣΕΠ, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ μετά τις 22.09.2013.
Τα κριτήρια για την πρόσληψη σε δήμους και φορείς του δημοσίου θα είναι η διάρκεια της ανεργίας, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση.
Μετά την έκδοση ( ανάρτηση ) της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά μία αίτηση συμμετοχής ως και σε τρείς φορείς κατά σειρά προτίμησης.
Την ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιδτοσελίδα http://www.oaed.gr και στη συνέχεια αφού την συμπληρώσουν την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http//ait.oaed.gr) στον ΟΑΕΔ.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ αν κάποιος ενδιαφερόμενος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Advertisements

202 νέες θέσεις εργασίας 5μηνης απασχόλησης στο Δήμο Νέας Σμύρνης

det_thesisΤο πρόγραμμα αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στους καταλόγους του ΟΑΕΔ
Οι προσλήψεις θα γίνουν με μοριοδότηση υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και η πρώτη δημόσια πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ θα βγεί περίπου στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πρώτες προσλήψεις θα ξεκινήσουν μετά τις 15 Οκτωβρίου.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, με κριτήρια το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, την ηλικία και τον αριθμό ανήλικων τέκνων.

Δικαιούχοι είναι :
1.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3.    εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι ( 18 έως 29 ετών ) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4.    εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5.    άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

Η αμοιβή των απασχολουμένων θα είναι 748 € ( μικτά ) για ανέργους άνω των 25 ετών ( 490 € καθαρά και τα 258 € ασφαλιστικές εισφορές ). Για ανέργους κάτω των 25 ετών, η αμοιβή θα είναι 652 € ( μικτά ) από τα οποία 427 καθαρή αμοιβή και 225 € ασφαλιστικές εισφορές.

Όλες οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.